Felhívjuk Tisztelt Ajánlatkérők szíves figyelmét arra, hogy az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. június 26-án megjelent módosítása értelmében 2020. július 27-től a rendszerhasználati díj mértéke módosul.

A módosítás alapján az EKR használatáért

  • megindított közbeszerzési eljárásonként és koncessziós beszerzési eljárásonként az eddigi bruttó 40 000 Ft-os rendszerhasználati díj helyett nettó 40 000 Ft + Áfa összegű,
  • az EKR-en kívüli, más informatikai rendszerben, vagy az elektronikus úttól eltérő kommunikáció használatával lefolytatott, keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás esetén a keretmegállapodás alapján történő beszerzés során az eddigi bruttó 10.000 forint rendszerhasználati díj helyett pedig nettó 10 000 Ft + Áfa összegű

rendszerhasználati díjat kell fizetni.

A Rendelet 1/A. § (4) bekezdése kimondja, hogy a rendszerhasználati díjat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak – a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a gazdasági szereplők részére – az EKR-ben történő megküldéséig kell megfizetni.

A hirdetmények megküldésének időpontját a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 1. § (4) bekezdése határozza meg.

Eszerint a hirdetmények megküldése alatt a TED-en vagy a „Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjá”-ban közzéteendő hirdetményeknek az ajánlatkérő által a Hatóság részére történő megküldését kell érteni.

A hirdetmények megküldése az EKR-en keresztül, a hirdetmény kitöltését követően a rendszer által biztosított funkciógomb megnyomásával történik.

Mindezek alapján az ajánlatkérőknek 2020. július 27-étől kezdődően

  • hirdetménnyel induló eljárások esetén a hirdetmények megküldéséig,
  • nem hirdetménnyel induló eljárások esetén pedig az eljárást megindító felhívás gazdasági szereplők részére történő megküldéséig

a rendszerhasználati díj fenti jogszabály-módosításnak megfelelő, megnövelt összegét  kell megfizetniük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésére csak a megnövelt összegű rendszerhasználati díj megfizetése esetén kerülhet sor. Abban az esetben tehát, ha az EKR-ben egy 2020. július 27-ét megelőzően előkészített eljárás vonatkozásában – az akkor hatályos – 40 000 Ft rendszerhasználati díjat (tehát a nettó 31.496 Ft + ÁFA, melynek mértéke 27%) az ajánlatkérő már megfizette, az eljárást megindító felhívás megküldésére azonban július 27-én vagy azt követően kerül sor, úgy szükséges a rendszerhasználati díj kiegészítése is az eljárás megindításához.

A díj kiegészítést az alábbiak szerint tudja teljesíteni az Ajánlatkérő:

  • megindított közbeszerzési eljárás és koncessziós beszerzési eljárás esetén eljárásonként bruttó 10.800 Ft
  • EKR-en kívüli, más informatikai rendszerben, vagy az elektronikus úttól eltérő kommunikáció használatával lefolytatott, keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás esetén a keretmegállapodás alapján történő beszerzés során eljárásonként bruttó 2.700 Ft

befizetése szükséges.

A rendszerhasználati díj kiegészítésének utalását az alábbiak szerint kérjük teljesíteni:

  • egy banki átutalásba egy eljárás különbözeti díját utalja el;
  • a 11600006-00000000-80852070 számlaszámra utalja a rendszerhasználati díjat;
  • a banki átutalás közlemény rovatában kizárólag az adott eljárás EKR azonosítóját tüntesse fel (kérjük az egyéb karakter (például: kettőspont, perjel, szóköz) használatát a közlemény rovatban szíveskedjen mellőzni)

A befizetett összegről Társaságunk a jóváírást követően számlát állít ki.

2017-2021. Ⓒ Minden jog fenntartva.