Az EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) üzemeltetője

A 2018. január 1-én elindított EKR egy olyan egységes központi állami informatikai rendszer, mely minden ajánlatkérő és ajánlattevő számára kötelezően használandó 2018. április 15-től. Az EKR üzemeltetője az állami tulajdonú Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. (NEKSZT Nonprofit Kft.), amely felett a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség gyakorolja.

Az EKR alapvető célja a közbeszerzésekben résztvevő gazdasági szereplők adminisztratív terheinek csökkentése egy olyan biztonságos elektronikus platform segítségével, melyen keresztül a közbeszerzők elektronikusan készítik elő valamennyi közbeszerzési eljárásuk dokumentumait, illetve hirdetményeiket.

Az EKR alkalmazásáért az ajánlatkérőnek rendszerhasználati díjat kell fizetnie, erről bővebben a jobb oldali “A rendszerhasználati díj befizetése” című szekcióban olvashat.

Az EKR üzemeltetőjeként a rendszer felhasználóinak munkanapokon 8 és 16 óra között működő telefonos helpdesk szolgáltatást nyújtunk, ami a rendszer alkalmazásához kapcsolódó technikai jellegű segítségnyújtást – tehát nem jogi vagy közbeszerzéssel kapcsolatos tanácsadást! – foglalja magában.

2018. április 15-öt követően az EKR minden közbeszerzési eljárásban, koncessziós beszerzési eljárásban és tervpályázati eljárásban kötelezően használandó. E kötelező használat magában foglalja a közbeszerzési eljárás előkészítésétől a közbeszerzési szerződés megkötéséig terjedő időszakot, ugyanakkor alkalmazása nem terjed ki az alábbi területekre:

  1. a becsült érték meghatározását célzó vizsgálatra, valamint az előzetes piaci konzultációra (Kbt. 28. § (2) és (4) szerinti nyilatkozatokra);
  2. a bírálat folyamatára, az értékelésre, az ajánlatkérő belső döntéshozatali folyamatára;
  3. a szerződés megkötése utáni szakaszra;
  4. a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 98. § (4) bekezdés c) és d) pontjai szerinti esetköreire.

2017-2021. Ⓒ Minden jog fenntartva.