Közbeszerzési referens OKJ képzés

ÁLTALÁNOS ADATOK
Szakképesítés megnevezése Közbeszerzési referens
OKJ azonosító száma OKJ 52 343 01
Nyilvántartásba vételi száma E/002043/2019/A001
Képző intézmény engedélyszáma E/002043/2019
A képzésre jelentkezés feltételei Érettségi bizonyítvány
Óraszám 300 óra
Vezető oktatóink Vezető oktató: Dr. Hubai Ágnes – Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetségének (KÖSZ) elnöke, ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
A képzés időtartama 7 hónap, heti 2 alkalommal (kedd és csütörtök) 17:00 – 20:15
Képzési díj

 

Összesen: 180.000,- Ft + vizsgadíj

Részletfizetési lehetőség: A számlázás modulonként, 5 x 36.000,- Ft (az első részlet foglalónak minősül)

Kezdési időpont 2020.10.13.
Jelentkezési határidő 2020.10.08.
Helyszín Budapest, VI. kerület

Amiért érdemes minket választani:

– Sok éves közbeszerzési gyakorlati tapasztalattal rendelkező, elismert oktatókkal várunk
– Valódi szakmai tudást biztosítunk, nagy hangsúlyt fektetve a gyakorlati képzésre
– Gyakorlati óráink során kitérünk a NEKSZT Kft. által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) működésének ismertetésére
– Könnyen megközelíthető helyszín
– Részletfizetési lehetőség 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A közbeszerzési referens a munkája során mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon alkalmazza a közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít, illetve közreműködik azok elkészítésében. Ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési referens folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Kiválasztja az alkalmazandó eljárásrendet, és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját. Előkészíti a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, és a közbeszerzési dokumentumokat. Koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, értékeli és beazonosítja az ajánlatokban és részvételi jelentkezésekben benyújtott dokumentumokat. Kiválasztja az adott eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípust, és alkalmazza az elektronikus dokumentálás szabályait.

Ajánlattevői oldalon a közbeszerzési referens segíti az ajánlattevő eredményes részvételét az eljárás teljes folyamatában. Figyelemmel kíséri mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), mind a Közbeszerzési Értesítőben megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre, részt vesz az ajánlatok és részvételi jelentkezések összeállításában, és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat.

Modulok:

10848-16 A közbeszerzés alapjai
10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
10858-16 Jogi alapintézmények
11739-16 Közbeszerzési gyakorlat
11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

A modulzáró vizsgák sikeres – legalább 61%-os – teljesítése.

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget.

A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga sikeres letétele.

A komplex szakmai vizsgát külső szervezet igénybevételével bonyolítjuk le.

A komplex szakmai vizsga követelménye: A képzés ismeretanyagának elsajátítását követően a képzésben részt vevő személy a megszerzett ismeretekről, készségekről, képességekről a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott előírásoknak megfelelő szakmai vizsgán ad számot, amelynek eredményessége esetén OKJ-s részszakképesítést igazoló államilag elismert bizonyítványt kap.