Közzétételi lista

Elérhetőség

Hivatalos név: NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Rövid név: NEKSZT Kft.
Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Postacím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 410.
Adószám: 25948255-2-42

Központi telefonszám: (+36-1) 465-8880
Faxszám: (+36-1) 465-8878
Központi elektronikus levélcím: info@nekszt.hu

Ügyfélszolgálat: +36 1 465 – 8899 (munkanapokon 8:00 – 16:00 között)
Ügyfélszolgálat e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu

– [EU] IBAN HU90 1160 0006 0000 0000 7951 9588

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos név: NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Rövid név: NEKSZT Kft.
Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Postacím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 410.
Központi telefonszám: +36-1 465-8880
Faxszám: (+36-1) 465-8878
Központi elektronikus levélcím: info@nekszt.hu
Ügyfélszolgálat: +36 1 465 – 8899 (munkanapokon 8:00 – 16:00 között)
Ügyfélszolgálat e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti és Működési Szabályzat
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A Társaság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, elérhetősége
4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A NEKSZT Kft. nem testületi szerv
6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott
adatai

Nincs a Társaság irányítása, felügyelet vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szerv

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó
szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének
mértéke

Nincs a Társaság többségi tulajdonában, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet
8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs a Társaság által alapított közalapítvány
9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési
szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv
alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs a Társaság által alapított költségvetési szerv
10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe,
valamint a főszerkesztő neve

Nincs a Társaság által alapított lap
11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A Társaság a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezet. A
tulajdonosi joggyakorlónak az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete I.1. pontja szerinti adatai:

Hivatalos név: Miniszterelnökség
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Postacím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Központi telefonszáma: +36-1 795-5000
Faxszám: +36-1 795-0381

Központi elektronikus levélcíme:erkeztetok@me.gov.hu

Honlap: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokség

Ügyfélfogadás rendje: nincs adat

Következő oldal >>