Tájékoztatás nyilatkozat űrlapok változásáról

Tájékoztatjuk, hogy 2019. február 01. napján átalakul az EKR-ben az elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatok mintája (működése). A változás az alábbi területeket érinti:

  • Az 1.41.1. verzióra váltást követően az elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatok nem csak akként írhatók elő, hogy azok részvételi és/vagy ajánlattételi szakaszban űrlapként benyújthatók legyenek, hanem akként is, hogy bírálati szakaszban is űrlapként benyújthatók legyenek.

Az ajánlatkérőnek tehát lehetősége van a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolások bekérésekor is előírni az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus nyilatkozatminták benyújtását az újonnan bevezetésre kerülő Igazolások benyújtására való felkérés (EIGF) eljárási cselekmény használatával, amelyre válaszul a gazdasági szereplőknek az Igazolások benyújtása (AIGB) eljárási cselekményt kell elindítani.

  • Megváltozik az elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatminták tartalma és funkcionalitása is: az elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatok benyújthatók több gazdasági szereplő nevében is, valamint azok tartalmában is pontosítások kerülnek bevezetésre.
  • Továbbá a nyilatkozat űrlapok kitöltésének kötelezősége az ajánlattevői oldalon megszűnik.

 

A változások részletesen ismertetésre kerülnek a verzióváltáshoz készített felhasználói kézikönyvben.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a változások csak akkor elérhetőek és alkalmazhatóak egy eljárásban, ha a verzióváltást követően került létrehozásra az új eljárás. Az előkészítés alatt álló vagy folyamatban lévő eljárásokban a változás nem fog megjelenni, ezért kérjük, hogy az eljárások jogszerű lebonyolítása érdekében az új eljárás létrehozásának szükségességét mérlegeljék!

 

Az előzőek alapján, aki korábban előkészített mintákkal kívánja az eljárást lefolytatni, kérjük, hogy az eljárást 2019. február 01. előtt indítsa meg, mert ezt követően jogszabály alapján az új minták alkalmazásával lesz lehetőség az eljárás lefolytatására, amelyhez a korábban előkészített eljárást vissza kell vonni (a visszavont eljáráshoz fűződő befizetett rendszerhasználati díjat visszafizetjük) és újból meg kell indítania ez eljárás előkészítését!