Tisztelt Felhasználók!

A Kbt. 187.§ (2) bekezdés a) pontjának módosítására tekintettel 2021. július 1-től a Közbeszerzési Hatóság naprakészen vezeti és az EKR-ben közzéteszi az alábbi nyilvántartásokat:

  • minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke,
  • a Kbt. 62.§ (1) bekezdés i) és j) pont szerinti kizáró okok nyilvántartása (Kizárt ajánlattevők),
  • gazdasági szereplők közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegéséről szóló [a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pont szerinti kizáró ok ellenőrzésére szolgáló] nyilvántartás (Szerződésszegések),
  • a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát megállapító határozatok nyilvántartása (Megbízhatóságot megállapító határozatok),
  • a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzéke (FAKSZ nyilvántartás).

A Kbt. 62.§ (8) bekezdésének megfelelően a Gazdasági Versenyhivatal az EKR-ben teszi közzé a Kbt. 62.§ (1) bekezdés n) pont szerinti kizáró ok hiányának ellenőrzését szolgáló információkat (Gazdasági Versenyhivatal nyilvántartása).

Ajánlatkérők 2021. július 1-től a fent említett kizáró okok hiányának ellenőrzéséhez a naprakész, közhiteles nyilvántartásokat az EKR-ben a Nyilvántartások menüponton keresztül érhetik el.

A Kbt. 195. § (9) bekezdés alapján 2021. július 1-től a közbeszerzésekért felelős miniszter az EKR-ben vezeti a képző szervezetek által megküldött dokumentumok alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe történő bejegyzéshez és a névjegyzékbe vétel megújításához szükséges elismert szakmai képzéseken részt vevők által megszerzett tanulmányi pontokat. Minden EKR felhasználónak elérhető lesz az EKR-ben a Nyilvántartások menü alatt a FAKSZ pont nyilvántartás almenüből a „Saját FAKSZ pontjaim” felület, mely a vonatkozásában nyilvántartásba vett FAKSZ tanulmányi pontokat valamint a képzéseken való részvételének adatait tartalmazza.

A Nyilvántartások menüpont részletes leírása és működése az EKR Támogatás menüpontja alatt elérhető EKR Támogató funkciók Felhasználói kézikönyv tartalmazza. 

2017-2021. Ⓒ Minden jog fenntartva.