Tisztelt Felhasználók!

2021.07. 1-jétől a felhasználók számára lehetőség nyílik arra, hogy előzetes piaci konzultációt folytassanak le az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.  Az új funkció a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény új, 28. § (5) bekezdére tekintettel került bevezetésre:

„(5) Előzetes piaci konzultációt az ajánlatkérő – más módszerek mellett – úgy is megvalósíthat, hogy a műszaki leírás tervezetét és a szerződéstervezetet az EKR-ben előzetesen közzéteszi, amelynek véleményezésére az érdeklődő gazdasági szereplők számára lehetőséget biztosít.”

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer újonnan bevezetett funkciójával biztosítja, hogy az előzetes piaci konzultáció lefolytatása során az Ajánlatkérők tervezett közbeszerzési eljárásukról információkat tegyenek közzé véleményezés céljából. A gazdasági szereplők a konzultációra a részvételi kérelem benyújtása eljárási cselekménnyel tudnak jelentkezni. A konzultáció során az Ajánlatkérők és a konzultációban részvevők számára különböző kommunikációs eljárási cselekmények állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy a konzultáció során közzétett dokumentumokkal, információkkal kapcsolatos kérdéseiket, véleményeiket megvitassák a tervezett közbeszerzési eljárás megfelelő és pontos előkészítése érdekében.

 Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az előzetes piaci konzultációt térítésmentesen tudják igénybe venni, azaz díjfizetési kötelezettségük nem keletkezik. 

A funkció részletes leírását, működését az EKR Támogatás menüpontja alatt elérhető EKR_Előzetes_Piaci_Konzultáció Kézikönyv tartalmazza.

2017-2021. Ⓒ Minden jog fenntartva.