Közlemény 2019.06.25.

Tisztelt Ügyfelünk!

A díjfizetés adminisztrálásának közelgő automatizálása miatt kérjük, hogy a rendszerhasználati igazgatási szolgáltatási díj megfizetésekor kiemelten figyeljen az alábbiakra:

  • egy banki átutalásba egy eljárás díját utalja el;
  • a pontos összeget utalja át;
  • kizárólag a 11600006-00000000-80852070 számlaszámra utalja a rendszerhasználati díjat;
  • a banki átutalás közlemény rovatában kizárólag az adott eljárás EKR azonosítóját tüntesse fel;
  • az EKR azonosítót pontosan jelölje meg.

A fenti követelményeknek nem megfelelő utalásokat a rendszer nem kapcsolja az adott eljáráshoz. Ebben az esetben az eljárás nem folytatható, és ezen tranzakciók
során átutalt összegeket Társaságunk minden esetben visszautalja.

Segítségüket előre is köszönjük.

Közbeszerzés lebonyolítása

Tisztelt Ajánlatkérő!

Tájékoztatjuk, hogy Cégünk 2019. január 1-től közbeszerzési eljárások lebonyolítását is vállalja.

Díja a nettó becsült érték 0,8% + ÁFA, de legalább nettó 500.000 Ft. A megbízási díj nem foglalja magába a várható hirdetmény-ellenőrzési díjakat, illetve az EKR rendszerhasználati díjat, azokat a Megbízó viseli.

Érdeklődni az alábbi e-mail címen lehet kozbeszerzes@nekszt.hu

Várjuk szíves érdeklődésüket!

Tájékoztatás nyilatkozat űrlapok változásáról

Tájékoztatjuk, hogy 2019. február 01. napján átalakul az EKR-ben az elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatok mintája (működése). A változás az alábbi területeket érinti:

  • Az 1.41.1. verzióra váltást követően az elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatok nem csak akként írhatók elő, hogy azok részvételi és/vagy ajánlattételi szakaszban űrlapként benyújthatók legyenek, hanem akként is, hogy bírálati szakaszban is űrlapként benyújthatók legyenek.

Az ajánlatkérőnek tehát lehetősége van a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolások bekérésekor is előírni az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus nyilatkozatminták benyújtását az újonnan bevezetésre kerülő Igazolások benyújtására való felkérés (EIGF) eljárási cselekmény használatával, amelyre válaszul a gazdasági szereplőknek az Igazolások benyújtása (AIGB) eljárási cselekményt kell elindítani.

  • Megváltozik az elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatminták tartalma és funkcionalitása is: az elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatok benyújthatók több gazdasági szereplő nevében is, valamint azok tartalmában is pontosítások kerülnek bevezetésre.
  • Továbbá a nyilatkozat űrlapok kitöltésének kötelezősége az ajánlattevői oldalon megszűnik.

 

A változások részletesen ismertetésre kerülnek a verzióváltáshoz készített felhasználói kézikönyvben.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a változások csak akkor elérhetőek és alkalmazhatóak egy eljárásban, ha a verzióváltást követően került létrehozásra az új eljárás. Az előkészítés alatt álló vagy folyamatban lévő eljárásokban a változás nem fog megjelenni, ezért kérjük, hogy az eljárások jogszerű lebonyolítása érdekében az új eljárás létrehozásának szükségességét mérlegeljék!

 

Az előzőek alapján, aki korábban előkészített mintákkal kívánja az eljárást lefolytatni, kérjük, hogy az eljárást 2019. február 01. előtt indítsa meg, mert ezt követően jogszabály alapján az új minták alkalmazásával lesz lehetőség az eljárás lefolytatására, amelyhez a korábban előkészített eljárást vissza kell vonni (a visszavont eljáráshoz fűződő befizetett rendszerhasználati díjat visszafizetjük) és újból meg kell indítania ez eljárás előkészítését!

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény feladása

Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy az EKR jelenlegi működése alapján az Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény feladása csak azokban az eljárásokban lehetséges, melyekben a hirdetményt a Kbt. alapján kötelező feladni (Kbt. 103.§ (5)). A hirdetmény feladása ezekben az esetekben is csak az eljárás E60 – Szerződéskötési-, teljesítési szakaszában lehetséges.

Amennyiben a fentiektől eltérő esetben vagy eltérő időben szeretnék közzé tenni az önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetményt, úgy azt az Elektronikus Hirdetménykezelési Rendszerben közvetlenül tudják kezdeményezni.

Üdvözlettel:

Az EKR ügyféltámogató csapata

Tájékoztatás a 12.08-10. közötti üzemzavarról

Tisztelt Felhasználók!

A hétvégén tapasztalt üzemzavar a feltöltött listában található eljárásokat érintette, melyeknél a rendszer felfüggesztette a bontást. Az eljárások ajánlatkérői a további lépésekről a mellékelt dokumentumból tájékozódhatnak.

Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel,
Az EKR ügyféltámogatói csapata

Kapcsolódó dokumentumok:
Üzemzavar által érintett eljárások listája
Tájékoztatás üzemzavarról

FAKSZ-névjegyzékbe vétel megújítása

Tisztelt Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a névjegyzékbe vétel megújításával összefüggésben az EKR FAKSZ regisztrációs adatokban módosítás szükséges.

Kérjük, hogy a módosítást legkorábban a névjegyzékbe vétel megújításáról szóló határozatban szereplő névjegyzékbe vétel megújításának időpontjában (a megújított jogosultság kezdőnapján) kezdeményezze.

Az EKR-be belépve a Felhasználó / Felhasználói profilom / FAKSZ regisztrációs adatok / Új FAKSZ-kérelem gombbal Névjegyzékbe vétel dátumának módosításával kell végrehajtani.

A névjegyzékbe vétel dátumának módosítása hiányában a névjegyzékbe vétel hatályának lejártát követően az EKR-ben a FAKSZ-jogosultságok nem gyakorolhatók.

Kérjük, hogy FAKSZ-tevékenysége tervezése során vegye figyelembe, hogy a módosítás a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyásához kötött, mely legfeljebb egy munkanapot vesz igénybe.

További tájékoztatást az ekr@me.gov.hu e-mail-címen kaphat.