nekszt.hu karbantartás 2020.12.16.

Tisztelt Felhasználók!

A holnapi nap (2020.12.16.) folyamán 23:00-24:00 óra között a nekszt.hu valamint a ugyfelszolgalat.nekszt.hu weboldal karbantartás miatt nem lesz elérhető.

A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel,

Az EKR Ügyféltámogató csapata

2020. október 30 napjától az EKR-ben a meghívásos tervpályázati eljárások lefolytatásával kapcsolatos funkciók továbbfejlesztés miatt nem lesznek elérhetőek!

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. október 30 napjától az EKR-ben a meghívásos tervpályázati eljárások lefolytatásával kapcsolatos funkciók továbbfejlesztés miatt nem lesznek elérhetőek. A továbbfejlesztés a nyílt tervpályázati eljárásokat nem érinti, ezért azok az EKR-ben változatlanul elérhetőek lesznek.
A fejlesztési időszak alatt a meghívásos tervpályázati eljárások nem lesznek létrehozhatóak, megindíthatóak az EKR-ben, azok elektronikus folyamatként történő bonyolítása az EKR-ben nem lesz támogatott.
Az EKR változatlanul támogatja a fejlesztési időszak alatt is a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 41.§ (5) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítését, tehát az EKR-ben az eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények és adatok rögzíthetők és azon keresztül a Közbeszerzési Hatóság számára közzétételre megküldhetők vagy nyilvánosságra hozhatók az EKR publikus Portál felületén. Ezen kötelezettségüknek Ajánlatkérők akként tudnak eleget tenni, hogy az EKR-ben az új eljárás létrehozása során „az eljárás lefolytatása részben vagy egészben az EKR-en kívül történt” kérdésre „igen” választ adnak és követik a Felhasználói kézikönyvben az ügylet alkalmazására leírt útmutatásokat.
A Kbt. 41. § (4) bekezdésében, valamint a 41/C. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint a meghívásos tervpályázati eljárások egyebekben papír alapon, illetve az EKR-től eltérő informatikai rendszerben folytathatók.
Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy az elektronikus úton történő kommunikáció mellőzése esetén az ajánlatkérő minden esetben köteles a Kbt. 41/C. § (6) bekezdésében előírtaknak eleget tenni, vagyis:
„a) a 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztatóra vonatkozó űrlapot az EKR-ben kitölteni, és – amennyiben az a hirdetmény feladásának időpontjában lehetséges – az EKR-en keresztül, vagy – ha az jogszabályban meghatározott üzemzavar miatt nem lehetséges – a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről szóló miniszteri rendelet szerint nyilvánosan közzétenni,
b) az EKR útján nyilvánosan közzétenni a 43. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatokat,
c) az EKR-ben az erre szolgáló űrlapon rögzíteni a jogszabályban meghatározott statisztikai adatokat,
d) az EKR-ben az erre szolgáló felületen az eljárás iratanyagát utólag rögzíteni”.

Tervezett rendszerleállás

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) szolgáltatásai technikai okokból az alábbi időpontban teljeskörűen szünetelni fognak, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti, az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § rendelkezéseinek megfelelő üzemszünet következik be:

  • Üzemszünet kezdete: 2020.10.02. péntek 19:00
  • Üzemszünet vége: 2020.10.03. szombat 19:00

Az üzemszünettel érintett szolgáltatások meghatározása:

Teljes rendszer

A rendszer funkcionalitásában változás nem következik be.

Az üzemszünet az elektronikus szolgáltatás módosulását nem eredményezi.

Az esetleges kellemetlenségért elnézést kérünk!

Amennyiben további kérdése merül fel, kérjük, keressen minket a helpdesk@nekszt.hu címen vagy a +36-1-465-8899 telefonszámon.

Üdvözlettel,

Az EKR alkalmazásüzemeltetői csapata

Telefonos ügyfélszolgálat leállás 2020.09.22.

Tisztelt Felhasználók!

A holnapi nap (2020.09.22.) folyamán 8:00 és 11:00 között a telefonos ügyfélszolgálat technikai okokból nem lesz elérhető.

A fenti időszakban bejelentéseket e-mailen és az online hibabejelentő rendszerünkön (https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/) keresztül továbbra is fogadunk.

A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel,

Az EKR Ügyféltámogató csapata

OKJ közbeszerzési referens képzés ismételt meghirdetése

Tisztelt Jelentkezők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyarország Kormánya által a koronavírus-járvány (COVID-19) miatt elrendelt veszélyhelyzet feloldására tekintettel a NEKSZT Kft. által szervezett képzések ismételten megtartásra kerülnek.

A közbeszerzési referens OKJ képzésünkre is megnyílt a jelentkezési lehetőség az alábbi oldalon:
https://nekszt.hu/okj/jelentkezes/

NEKSZT Kft.

Tájékoztató képzéseink megindításáról

Tisztelt Jelentkezők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyarország Kormánya által a koronavírus-járvány (COVID-19) miatt elrendelt veszélyhelyzet feloldására tekintettel a NEKSZT Kft. által szervezett képzések ismételten megtartásra kerülnek.

A meghirdetett és elmaradt képzések pótlásának szervezése folyamatban van, az érintettek részére kiküldésre kerültek a tájékoztató levelek.

Új képzési időpontok várhatóan 2020. augusztus hónaptól lesznek elérhetőek honlapunkon, amelyekre jelentkezni a korábban szokásos módon lehet a következő elérhetőségen: https://nekszt.hu/online-jelentkezes-oktatasra/.

Az új képzési időpontok meghirdetését kérjük figyeljék honlapunkon, addig is megértésüket és türelmüket köszönjük.

NEKSZT Kft.”

Előzmény: https://nekszt.hu/kozlemenyek/tajekoztato-kepzesi-idopontok-modosulasarol/

Tájékoztató képzési időpontok módosulásáról

Tisztelt Jelentkezők!

Magyarország Kormánya által a koronavírus-járvány (COVID-19) miatt elrendelt veszélyhelyzetre figyelemmel – az emberi élet és egészség védelme, a jelentkezők és az oktatók egészségének megóvása érdekében –  a mai naptól a meghirdetett képzések a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerülnek.

A meghirdetett és elmaradt képzések pótlásának időpontjáról a veszélyhelyzet megszűnését és az intézkedések feloldását követően tájékoztatjuk Önöket. A jelentkezők eldönthetik, elfogadják-e a képzés pótlására megadott időpontot, vagy a képzés árának visszafizetését kérik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében irodánk 2020. március 12-től csak email-en (oktatas@nekszt.hu) elérhető.

www.nekszt.hu oldalon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Megértésüket köszönjük!

NEKSZT Kft.

Közlemény a „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” űrlap változásáról

Tisztelt Felhasználók!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65. § (7) bekezdése 2019. december 19. napjával módosult. Hangsúlyozandó, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat jogszabályi tartalmi követelményei nem változtak, a törvénymódosítás a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet mellékelendő kötelezettségvállalásának lehetséges formáját érinti.

Mivel az EKR-ben szereplő, „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” elnevezésű nyilatkozatminta amellett, hogy a Kbt. által előírt nyilatkozati tartalmat továbbra is megfelelően tartalmazza, utal az említett, csatolandó kötelezettségvállalásra, annak a rendszerben történő módosítása folyamatban van.

A módosított űrlap rendelkezésre állásáról a felhasználókat ismételten tájékoztatni fogjuk, az űrlap módosulására várhatóan 2020. február 1-jével kerül sor és az új űrlap az ezt követően létrehozott eljárásokban lesz elérhető és alkalmazható.

Mivel az űrlap módosítása nem érinti a törvény által előírt nyilatkozat kötelező tartalmát, az űrlapban csupán a csatolandó mellékletre utalás törlésére kerül sor, az EKR-ben már előkészített eljárások tekintetében a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (8) a) pontja alapján a Miniszterelnökség álláspontja szerint nem kötelező az ajánlatkérőknek a módosított tartalmú nyilatkozatminta használata.

Az ajánlatkérők 2020. február 1-jét követően az új űrlap alkalmazásával ismételten létrehozhatják eljárásukat. Amennyiben azonban az ajánlatkérők a 2020. február 1-jét megelőzően létrehozott eljárásokban a február 1-jét megelező nyilatkozatmintát alkalmazzák, felhívjuk figyelmüket arra, hogy az egyértelműség érdekében azt oly módon tegyék meg, hogy a közbeszerzési dokumentumokban rögzítik: a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában minden, a törvény által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható.

Üdvözlettel,
Miniszterelnökség

Európai Bizottság kérdőíve az ESPD dokumentumra

Tisztelt Felhasználók!

Az Európai Bizottság az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD dokumentum) alkalmazásával kapcsolatos gyakorlat vizsgálata érdekében összeállított egy kérdőívet, amelynek célja annak felmérése, hogy kik, mióta és milyen gyakorisággal használják az ESPD dokumentumot, hol érhető el az ESPD dokumentum, mennyire automatikus a kitöltése, mik az előnyei és hátrányai, a felhasználók elégedettek-e a használatával, a felhasználók milyen további fejlesztéseket javasolnak, stb. A kérdőív kitöltésére szeptember 15-ig van lehetősége az ESPD dokumentumot a gyakorlatban is alkalmazó felhasználóknak.

Az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik az ESPD dokumentum továbbfejlesztésén, hogy minél könnyebben alkalmazható legyen és minél több elektronikus megoldással lehessen összekapcsolni azt.

Tekintettel arra, hogy a kérdőívre adott válaszok kiemelt jelentőséggel bírnak a fejlesztések során, kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével járuljon hozzá a fejlesztések felhasználók igényeit szem előtt tartó megvalósításához. A kérdőív kitöltése mindössze néhány percet vesz igénybe, amely – a honlap fejlécén található nyelv választási funkció segítségével – magyar nyelven is elérhető.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESPD-satisfaction-survey

Köszönjük együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Az EKR Ügyféltámogató Csapata