Tájékoztató képzéseink megindításáról

Tisztelt Jelentkezők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyarország Kormánya által a koronavírus-járvány (COVID-19) miatt elrendelt veszélyhelyzet feloldására tekintettel a NEKSZT Kft. által szervezett képzések ismételten megtartásra kerülnek.

A meghirdetett és elmaradt képzések pótlásának szervezése folyamatban van, az érintettek részére kiküldésre kerültek a tájékoztató levelek.

Új képzési időpontok várhatóan 2020. augusztus hónaptól lesznek elérhetőek honlapunkon, amelyekre jelentkezni a korábban szokásos módon lehet a következő elérhetőségen: https://nekszt.hu/online-jelentkezes-oktatasra/.

Az új képzési időpontok meghirdetését kérjük figyeljék honlapunkon, addig is megértésüket és türelmüket köszönjük.

NEKSZT Kft.”

Előzmény: https://nekszt.hu/kozlemenyek/tajekoztato-kepzesi-idopontok-modosulasarol/

Tájékoztató képzési időpontok módosulásáról

Tisztelt Jelentkezők!

Magyarország Kormánya által a koronavírus-járvány (COVID-19) miatt elrendelt veszélyhelyzetre figyelemmel – az emberi élet és egészség védelme, a jelentkezők és az oktatók egészségének megóvása érdekében –  a mai naptól a meghirdetett képzések a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerülnek.

A meghirdetett és elmaradt képzések pótlásának időpontjáról a veszélyhelyzet megszűnését és az intézkedések feloldását követően tájékoztatjuk Önöket. A jelentkezők eldönthetik, elfogadják-e a képzés pótlására megadott időpontot, vagy a képzés árának visszafizetését kérik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében irodánk 2020. március 12-től csak email-en (oktatas@nekszt.hu) elérhető.

www.nekszt.hu oldalon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Megértésüket köszönjük!

NEKSZT Kft.

Közlemény a „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” űrlap változásáról

Tisztelt Felhasználók!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65. § (7) bekezdése 2019. december 19. napjával módosult. Hangsúlyozandó, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat jogszabályi tartalmi követelményei nem változtak, a törvénymódosítás a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet mellékelendő kötelezettségvállalásának lehetséges formáját érinti.

Mivel az EKR-ben szereplő, „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” elnevezésű nyilatkozatminta amellett, hogy a Kbt. által előírt nyilatkozati tartalmat továbbra is megfelelően tartalmazza, utal az említett, csatolandó kötelezettségvállalásra, annak a rendszerben történő módosítása folyamatban van.

A módosított űrlap rendelkezésre állásáról a felhasználókat ismételten tájékoztatni fogjuk, az űrlap módosulására várhatóan 2020. február 1-jével kerül sor és az új űrlap az ezt követően létrehozott eljárásokban lesz elérhető és alkalmazható.

Mivel az űrlap módosítása nem érinti a törvény által előírt nyilatkozat kötelező tartalmát, az űrlapban csupán a csatolandó mellékletre utalás törlésére kerül sor, az EKR-ben már előkészített eljárások tekintetében a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (8) a) pontja alapján a Miniszterelnökség álláspontja szerint nem kötelező az ajánlatkérőknek a módosított tartalmú nyilatkozatminta használata.

Az ajánlatkérők 2020. február 1-jét követően az új űrlap alkalmazásával ismételten létrehozhatják eljárásukat. Amennyiben azonban az ajánlatkérők a 2020. február 1-jét megelőzően létrehozott eljárásokban a február 1-jét megelező nyilatkozatmintát alkalmazzák, felhívjuk figyelmüket arra, hogy az egyértelműség érdekében azt oly módon tegyék meg, hogy a közbeszerzési dokumentumokban rögzítik: a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában minden, a törvény által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható.

Üdvözlettel,
Miniszterelnökség

Európai Bizottság kérdőíve az ESPD dokumentumra

Tisztelt Felhasználók!

Az Európai Bizottság az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD dokumentum) alkalmazásával kapcsolatos gyakorlat vizsgálata érdekében összeállított egy kérdőívet, amelynek célja annak felmérése, hogy kik, mióta és milyen gyakorisággal használják az ESPD dokumentumot, hol érhető el az ESPD dokumentum, mennyire automatikus a kitöltése, mik az előnyei és hátrányai, a felhasználók elégedettek-e a használatával, a felhasználók milyen további fejlesztéseket javasolnak, stb. A kérdőív kitöltésére szeptember 15-ig van lehetősége az ESPD dokumentumot a gyakorlatban is alkalmazó felhasználóknak.

Az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik az ESPD dokumentum továbbfejlesztésén, hogy minél könnyebben alkalmazható legyen és minél több elektronikus megoldással lehessen összekapcsolni azt.

Tekintettel arra, hogy a kérdőívre adott válaszok kiemelt jelentőséggel bírnak a fejlesztések során, kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével járuljon hozzá a fejlesztések felhasználók igényeit szem előtt tartó megvalósításához. A kérdőív kitöltése mindössze néhány percet vesz igénybe, amely – a honlap fejlécén található nyelv választási funkció segítségével – magyar nyelven is elérhető.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESPD-satisfaction-survey

Köszönjük együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Az EKR Ügyféltámogató Csapata

Közlemény 2019.06.25.

Tisztelt Ügyfelünk!

A díjfizetés adminisztrálásának közelgő automatizálása miatt kérjük, hogy a rendszerhasználati igazgatási szolgáltatási díj megfizetésekor kiemelten figyeljen az alábbiakra:

  • egy banki átutalásba egy eljárás díját utalja el;
  • a pontos összeget utalja át;
  • kizárólag a 11600006-00000000-80852070 számlaszámra utalja a rendszerhasználati díjat;
  • a banki átutalás közlemény rovatában kizárólag az adott eljárás EKR azonosítóját tüntesse fel;
  • az EKR azonosítót pontosan jelölje meg.

A fenti követelményeknek nem megfelelő utalásokat a rendszer nem kapcsolja az adott eljáráshoz. Ebben az esetben az eljárás nem folytatható, és ezen tranzakciók
során átutalt összegeket Társaságunk minden esetben visszautalja.

Segítségüket előre is köszönjük.

Közbeszerzés lebonyolítása

Tisztelt Ajánlatkérő!

Tájékoztatjuk, hogy Cégünk 2019. január 1-től közbeszerzési eljárások lebonyolítását is vállalja.

Díja a nettó becsült érték 0,8% + ÁFA, de legalább nettó 500.000 Ft. A megbízási díj nem foglalja magába a várható hirdetmény-ellenőrzési díjakat, illetve az EKR rendszerhasználati díjat, azokat a Megbízó viseli.

Érdeklődni az alábbi e-mail címen lehet kozbeszerzes@nekszt.hu

Várjuk szíves érdeklődésüket!

Tájékoztatás nyilatkozat űrlapok változásáról

Tájékoztatjuk, hogy 2019. február 01. napján átalakul az EKR-ben az elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatok mintája (működése). A változás az alábbi területeket érinti:

  • Az 1.41.1. verzióra váltást követően az elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatok nem csak akként írhatók elő, hogy azok részvételi és/vagy ajánlattételi szakaszban űrlapként benyújthatók legyenek, hanem akként is, hogy bírálati szakaszban is űrlapként benyújthatók legyenek.

Az ajánlatkérőnek tehát lehetősége van a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolások bekérésekor is előírni az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus nyilatkozatminták benyújtását az újonnan bevezetésre kerülő Igazolások benyújtására való felkérés (EIGF) eljárási cselekmény használatával, amelyre válaszul a gazdasági szereplőknek az Igazolások benyújtása (AIGB) eljárási cselekményt kell elindítani.

  • Megváltozik az elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatminták tartalma és funkcionalitása is: az elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatok benyújthatók több gazdasági szereplő nevében is, valamint azok tartalmában is pontosítások kerülnek bevezetésre.
  • Továbbá a nyilatkozat űrlapok kitöltésének kötelezősége az ajánlattevői oldalon megszűnik.

 

A változások részletesen ismertetésre kerülnek a verzióváltáshoz készített felhasználói kézikönyvben.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a változások csak akkor elérhetőek és alkalmazhatóak egy eljárásban, ha a verzióváltást követően került létrehozásra az új eljárás. Az előkészítés alatt álló vagy folyamatban lévő eljárásokban a változás nem fog megjelenni, ezért kérjük, hogy az eljárások jogszerű lebonyolítása érdekében az új eljárás létrehozásának szükségességét mérlegeljék!

 

Az előzőek alapján, aki korábban előkészített mintákkal kívánja az eljárást lefolytatni, kérjük, hogy az eljárást 2019. február 01. előtt indítsa meg, mert ezt követően jogszabály alapján az új minták alkalmazásával lesz lehetőség az eljárás lefolytatására, amelyhez a korábban előkészített eljárást vissza kell vonni (a visszavont eljáráshoz fűződő befizetett rendszerhasználati díjat visszafizetjük) és újból meg kell indítania ez eljárás előkészítését!

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény feladása

Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy az EKR jelenlegi működése alapján az Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény feladása csak azokban az eljárásokban lehetséges, melyekben a hirdetményt a Kbt. alapján kötelező feladni (Kbt. 103.§ (5)). A hirdetmény feladása ezekben az esetekben is csak az eljárás E60 – Szerződéskötési-, teljesítési szakaszában lehetséges.

Amennyiben a fentiektől eltérő esetben vagy eltérő időben szeretnék közzé tenni az önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetményt, úgy azt az Elektronikus Hirdetménykezelési Rendszerben közvetlenül tudják kezdeményezni.

Üdvözlettel:

Az EKR ügyféltámogató csapata