2020. október 30 napjától az EKR-ben a meghívásos tervpályázati eljárások lefolytatásával kapcsolatos funkciók továbbfejlesztés miatt nem lesznek elérhetőek!

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. október 30 napjától az EKR-ben a meghívásos tervpályázati eljárások lefolytatásával kapcsolatos funkciók továbbfejlesztés miatt nem lesznek elérhetőek. A továbbfejlesztés a nyílt tervpályázati eljárásokat nem érinti, ezért azok az EKR-ben változatlanul elérhetőek lesznek.
A fejlesztési időszak alatt a meghívásos tervpályázati eljárások nem lesznek létrehozhatóak, megindíthatóak az EKR-ben, azok elektronikus folyamatként történő bonyolítása az EKR-ben nem lesz támogatott.
Az EKR változatlanul támogatja a fejlesztési időszak alatt is a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 41.§ (5) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítését, tehát az EKR-ben az eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények és adatok rögzíthetők és azon keresztül a Közbeszerzési Hatóság számára közzétételre megküldhetők vagy nyilvánosságra hozhatók az EKR publikus Portál felületén. Ezen kötelezettségüknek Ajánlatkérők akként tudnak eleget tenni, hogy az EKR-ben az új eljárás létrehozása során „az eljárás lefolytatása részben vagy egészben az EKR-en kívül történt” kérdésre „igen” választ adnak és követik a Felhasználói kézikönyvben az ügylet alkalmazására leírt útmutatásokat.
A Kbt. 41. § (4) bekezdésében, valamint a 41/C. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint a meghívásos tervpályázati eljárások egyebekben papír alapon, illetve az EKR-től eltérő informatikai rendszerben folytathatók.
Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy az elektronikus úton történő kommunikáció mellőzése esetén az ajánlatkérő minden esetben köteles a Kbt. 41/C. § (6) bekezdésében előírtaknak eleget tenni, vagyis:
„a) a 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztatóra vonatkozó űrlapot az EKR-ben kitölteni, és – amennyiben az a hirdetmény feladásának időpontjában lehetséges – az EKR-en keresztül, vagy – ha az jogszabályban meghatározott üzemzavar miatt nem lehetséges – a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről szóló miniszteri rendelet szerint nyilvánosan közzétenni,
b) az EKR útján nyilvánosan közzétenni a 43. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatokat,
c) az EKR-ben az erre szolgáló űrlapon rögzíteni a jogszabályban meghatározott statisztikai adatokat,
d) az EKR-ben az erre szolgáló felületen az eljárás iratanyagát utólag rögzíteni”.