I/1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

 • Hivatalos név: NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft.
 • Rövid név: NEKSZT Nonprofit Kft.
 • Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.
 • Postacím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.
 • Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 410.
 • Központi telefonszám: +36-1 465-8880
 • Faxszám: (+36-1) 465-8878
 • Központi elektronikus levélcím: info@nekszt.hu
 • Ügyfélszolgálat: +36 1 465 – 8899 (munkanapokon 8:00 – 16:00 között)
 • Ügyfélszolgálat e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu

 

I/2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egyégek feladatai

Szervezeti és működési szabályzat

I/3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A Társaság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, elérhetősége

 

I/4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, ellérhetősége és az ügyfélfogadási rend

 

I/5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 • A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. nem testületi formában működik.

I/6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, valamint az 1. pontban meghatározott adatai

 • A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft.  irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alá, illetve alárendeltségbe jelenleg nem tartozik más közfeladatot ellátó szerv.

I/7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 • Jelenleg nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. többségi tulajdonában van, illetve a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. részvételével működik.

I/8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 • Nincs olyan alapítvány, amelyet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. alapított.

I/9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 • Nincs olyan költségvetési szerv, amelyet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. alapított.

I/10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 • Jelenleg nincs olyan lap, amelyet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. alapított.

I/11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szervek

 

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv:

 • Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf: 17
 • Központi telefonszám: +36 1 354 4800

 

2017-2021. Ⓒ Minden jog fenntartva.