III/1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

NEKSZT beszámoló 2017

NEKSZT kiegeszitő melléklet 2017

NEKSZT könyvvizsgálói jelentés

NEKSZT beszámoló 2018

NEKSZT beszámoló 2019

NEKSZT AH Beszámoló adózott eredmény 2020

NEKSZT Könyvvizsgálói jelentés 2020

NEKSZT beszámoló 2020

 

III/2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Béradatok 2019 07

Béradatok 2019 12

Béradatok 2020 03

Foglalkoztatotti létszám személyi juttatások


III/3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. nem nyújt költségvetési támogatást.

 

III/4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Szerződések 5 millió forint felett

III/5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

  • A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. nem írt ki koncessziós pályázatot és nem kötött koncessziós szerződést.

III/6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

III/7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft.-nél ilyen adat nem áll rendelkezésre.

III/8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2018. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

 

2017-2021. Ⓒ Minden jog fenntartva.