Közérdekű adatok

A rendszerhasználati díjat kizárólag erre a bankszámlaszámra tudják befizetni:
11600006-00000000-80852070

Elérhetőség

Hivatalos név: NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Rövid név: NEKSZT Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-297946
A céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Postacím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 410.
Adószám: 25948255-2-42
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-79519571
– Számlavezető bank: Erste Bank Hungary Zrt.
– SWIFT kód: GIBA HU HB
– [HU] IBAN HU64 1160 0006 0000 0000 7951 9571

Központi telefonszám: (+36-1) 465-8880
Faxszám: (+36-1) 465-8878
Központi elektronikus levélcím: info@nekszt.hu

Ügyfélszolgálat: +36 1 465 – 8899  (munkanapokon 8:00 – 16:00 között)
Ügyfélszolgálat e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu

– [EU] IBAN HU90 1160 0006 0000 0000 7951 9588


A NEKSZT Kft. vezetője

Név

Beosztás

E-mail-cím

Telefonszám

Dr. Gyimesi László Gábor

ügyvezető

gyimesi.laszlo@nekszt.hu

+36 1 465-8895


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A NEKSZT Kft. alaptevékenységére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó kiemelt jogszabályok listája

1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
3. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
5. A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtására kiadott kormányrendeletek
6. A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok
7. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
8. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
9. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok
10 A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
11. 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
12. 459/2016. (XII. 23.) Korm.-rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról
13. 27/2017. (XI. 6.) MvM-rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről
14. 424/2017. (XII. 19.) Korm.-rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
15. 257/2007. (X. 4.) Korm.-rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról
16. 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról