Archív

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti vezető tisztségviselők, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, felügyelőbizottsági tagok járandóságai

Az ügyvezető és az FB-tagok járandóságai
Az ügyvezető és az FB-tagok járandóságai (2019.06.05-én archiválva)

A NEKSZT Kft. Alapító Okiratai

NEKSZT Kft. – Alapító Okirat (2017.08.23.)
NEKSZT Kft. – Alapító Okirat (2017.09.16.)

A NEKSZT Kft. alaptevékenységére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó kiemelt jogszabályok listája

11. 65/2016. (XII. 28.) NFM-rendelet az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
16. 1/2014. (VII. 23.) MvM-utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról
17. A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti vezető tisztségviselők, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, felügyelőbizottsági tagok járandóságai

Közbeszerzési tervek

Közbeszerzési terv – 2017